Huỳnh Ngọc Chiến
Huỳnh Ngọc Chiến

Bài viết về Phật giáo

BẤT KHÔNG THÀNH TỰU NHƯ LAI

Bất Không Thành Tựu Như Lai hay Bất Không Thành Tựu Phật là danh hiệu của một trong năm vị Ngũ Trí Như Lai của Phật giáo Tây Tạng. Điều đó có lẽ Phật tử nào cũng biết. Nhưng ý nghĩa của từ “Bất Không 不空” thì dường như chưa có tài liệu nào giải […]

HUYỀN LỰC TỪ NHỮNG TRANG KINH

Lịch sử tư tưởng và tôn giáo của nhân loại có lẽ sẽ đánh dấu một bước ngoặt vào ngày đức Phật, theo truyền thuyết, khi vừa đản sinh đã bước đi bảy bước trên tòa sen để tuyên bố “Thiên thượng thiên hạ duy Ngã độc tôn.” Chúng ta không cần phải thắc mắc […]

“Kịch bản” đón Phật trong kinh Lăng-Già

Trong kinh điển tiểu thừa có một điểm khác biệt rất rõ nét so với kinh điển đại thừa, đó là bối cảnh thuyết pháp của Đức Phật. Trong các bộ Trường Bộ Kinh hay Trung Bộ Kinh, v.v.  sau câu mở đầu “Tôi nghe như vầy” là gần như ta thấy hiện ra hình […]

Cảm Nhận Nhỏ Về Nhan Đề Kinh Lăng Già

Kinh Lăng Già từ xưa đến nay vẫn thuộc loại kinh văn khó đọc. Khó đọc không chỉ vì tư tưởng thâm áo vi diệu mà còn vì phần rào chắn văn tự. Bản dịch khó đọc nhất, tức bản dịch của pháp sư Cầu Na Bạt Đà La, lại được xem là bản dịch […]

Tản mạn về “Thánh ngữ”

Khi đọc các bài biên khảo về Phật giáo, ta thường nghe nói đến ‘tứ thánh ngữ”, dùng để chỉ bốn loại cổ ngữ được dùng để lưu trữ kinh điển Phật giáo : Phạn, Hán, Tạng và Pali. Bốn loại cổ ngữ này vốn thuộc loại khó học (dĩ nhiên là chỉ đối với […]

Sư tử và Linh cẩu

Đây là hai câu thực của một trong các bài tán của Phật Quốc thiền sư trong “Văn Thù chỉ nam đồ tán” tán thán hình ảnh thượng thừa thù thắng của Bồ Tát Văn Thù trong Hoa Nghiêm kinh. Kinh ghi rằng sau khi đức Phật thuyết xong trong rừng Sa La, thính chúng […]

Duy TUỆ thị nghiệp

Tư tưởng đức Phật như một buổi đại yến tiệc, mà nói như nhà thơ Bùi Giáng, chỉ cần một hạt cơm thừa trên bàn tiệc đó cũng quá đủ để chúng ta thụ dụng suốt bình sinh. Điều đó ta càng dễ dàng cảm nhận, khi đi sâu vào thế giới kinh điển Phật […]

Đôi điều cảm nhận về giải thích kinh điển

Viết được một cuốn sách mới là đại nghiệp thiên thu;chú giải được một bộ cổ văn là hoằng công vạn đại. 著 得 一 部 新 書, 便 是 千 秋 大 業; 注 得 一 部 古 書, 允 為 萬 世 宏 功 Trước đắc nhất bộ tân thư, tiện thị thiên thu đại nghiệp; chú đắc nhất bộ cổ thư, doãn vi vạn thế hoằng công. (Trương Trào – U mộng ảnh) Chưa bao giờ […]

Ngón tay chỉ mặt trăng : thông điệp Kinh Lăng Già

Ngã tòng mỗ dạ đắc tối chính giác, nãi chí mỗ dạ nhập bát Niết-bàn, ư kỳ trung gian nãi chí bất thuyết nhất tự, diệc bất dĩ thuyết, đương thuyết. Bất thuyết thị Phật thuyết. 我 從 某 夜 得 最 正 覺 。 乃 至 某 夜 入 般 涅 槃 。 於 […]

Đừng đi theo bước Như Lai

Nhan đề bài viết dễ dàng gợi ta nhớ đến câu thơ quen thuộc trong chốn Thiền lâm. Hưu hướng Như Lai hành xứ hành! Theo Thiền uyển tập anh thì thiền sư Quảng Nghiêm đời Lý được cho là tác giả bài kệ nổi tiếng sau đây: Ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ, […]