Huỳnh Ngọc Chiến
Huỳnh Ngọc Chiến

Truyện ngắn

Người tử sinh

Kính điếu anh hồn hai thi sĩ Tố Như và Bùi Giáng Xin cho thiển thổ một doi Gọi là đắp điếm lấy người tử sinh (1) Khi tiếng tù và báo hiệu đến lúc đổi phiên canh của người lính lệ rúc lên làm rung động bầu trời chiều, thì trời đã vào giờ […]

Kiếm Đạo

Ðể tưởng nhớ Thiền sư Thanh Nguyên Duy Tín Hoàng là người đất Canh Tang, làng Vô Hà Hữu. Từ thuở nhỏ đã nổi tiếng thông minh dĩnh ngộ, lại có tài xuất khẩu thành thi. Gia tộc Hoàng vốn nổi tiếng về kiếm thuật. Tương truyền tổ tiên Hoàng có duyên gặp một bậc […]

Trái Tim Sói

Tại thôn Vân Ngũ, làng Vô Mục, có Trần là người chân chất thô cục, tính tình nóng nảy, nhưng tốt bụng. Chỉ phải tội là tối dạ, học hành chậm chạp. Cha Trần là một hàn nho, do tranh chấp về một khoảnh ruộng nhỏ, nên có xích mích với một tay bá hộ […]