Huỳnh Ngọc Chiến
Huỳnh Ngọc Chiến

Thơ

Thơ lục bát

Trả lại Mây kia,                                 …trả lại cho Trời Sông kia,                                 trả lại biển khơi                                                                 muôn trùng Thương yêu,                                 trả lại hư không, Con sáo theo chồng,                                 trả lại …                                                                 ….tình xưa. Tôi nằm                                 nghe lá thu mưa, Reo trên phố cũ,                                 nhặt […]

Thơ 5 chữ

Tứ đại Tưởng đã ưng vô sở trụ Rong chơi tâm ý siêu nhiên Em phô xác thân tứ đại Hoang mang rớt cả gậy thiền Tống tửu Đưa nhau môi cười chưa tắt Đâu hay bỗng quá thiên thu Có ai trong đêm vạn cổ Say mềm dưới bóng trăng lu Đưa nhau một […]

Thơ 7 chữ

Mười ngón tay lá cỏ Mười ngón tay hiền như cỏ thơm Ngón như sương khói ngón hoang đường Ngón run run dưới viền nón ngã Còn ngón nào cho môi anh hôn ? Mười ngón tay ngà như cỏ xanh Ngón ru mơ ước đẹp vô ngần Ngón ru anh ngủ ngàn năm mộng […]