Huỳnh Ngọc Chiến
Huỳnh Ngọc Chiến

Tùy bút

Những Công Án Của Lương Tri

Nguồn: Văn Hóa Phật Giáo – Số 48 Tôi thực sự thấy sốc khi nhận những bức ảnh từ 1 một người bạn, qua mạng Internet. Đó là một Tập tin  file) dạng Powerpoint Show có tên We are so lucky-food and water.pss (chúng ta may mắn biết bao, với thức ăn và nước) tả […]