Huỳnh Ngọc Chiến
Huỳnh Ngọc Chiến

Vài ca khúc trên youtube

Chờ em

Đêm trăng khơi


Xanh lại tình tôi


Cung trầm

Ngồi lại với nhau

Bóng lá ru đời

Còn mãi sưa vàng

Thảo luận