Huỳnh Ngọc Chiến
Huỳnh Ngọc Chiến

Tiểu luận

Mê Ngộ – Tâm Tiền

Khi mê bùn chỉ là bùn Ngộ rồi mới  biết trong bùn có sen Khi mê tiền chỉ là tiền Ngộ rồi mới  biết trong tiền có tâm (Thơ Nguyễn Bảo Sinh) Tôi không hề biết thêm câu thơ nào của Ngô Bảo Sinh, ngoài bốn câu trên mà tôi tình cờ đọc đâu đó, […]

Các con số và cõi vô biên

Tìm hiểu thế giới chung quanh là nhu cầu tất yếu của con người, vừa để thỏa mãn khao khát tri thức, cũng vừa để áp dụng vào lao động sản xuất. Công cuộc tìm hiểu đó có lẽ bắt đầu bằng việc quan sát và đo đếm vạn vật trong thế giới chung quanh. […]

Nhàn đàm chuyện đọc sách

Ðọc sách, từ xa xưa, vẫn được coi là một trong những thú vui tao nhã nhất trên đời. Có người đọc sách để di dưỡng tinh thần, cũng như trồng cây cảnh để dưỡng trí, nuôi chim cá để dưỡng nhân. Có người đọc sách để trao dồi kiến thức, có người đọc sách […]