Huỳnh Ngọc Chiến
Huỳnh Ngọc Chiến
Huỳnh Ngọc Chiến

Thế thuyết tân ngữ

Thế thuyết tân ngữ  世說新語  được  cho là do Lâm Xuyên vương Lưu Nghĩa Khánh 劉義慶 sáng tác  vào thời kỳ Nam Bắc triều, nhưng cũng có nhà nghiên cứu cho rằng Lưu Nghĩa Khánh chỉ biên tập lại một tác phẩm đã có sẵn. Nội dung chủ yếu của  nó là ghi lại những lời nói, hành động và giai thoại của một số nhân vật nổi tiếng từ cuối triều đại Đông Hán đến triều đại Ngụy Tấn (khoảng từ 220 đến 589).

Nội dung gồm 36 chương, chỉ gồm những đoạn văn ngắn, cô đọng nhưng tái hiện một sinh động cả một giai đoạn lịch sử vốn được ít được biết đến ở nước  Việt Nam ta.

Tôi sẽ cố gắng dịch trọn vẹn tác phẩm  Phần Dẫn NhậpLời Bàn Thêm của người dịch. Rất vui được  chia  sẻ cùng bạn đọc.

MỤC LỤC

DOWNLOAD

Chương 1-3

Chương 1 : Đức hạnh Dẫn nhập Chương này gồm 47 tiết, nói về những nhân vật có phẩm tiết thanh cao được người đương thời tôn trọng, từ chốn triều đình đến chốn dân gian, mà lời nói và hành động được xem là chuẩn mực để học hỏi theo. Trung hiếu – hai […]

Chương 4 – 6

Đang chờ cập nhật

Chương 7 – 9

Đang chờ cập nhật

Chương 10 – 12

Đang chờ cập nhật

Chương 13 – 15

Đang chờ cập nhật

Chương 16 – 18

Đang chờ cập nhật

Chương 19 – 21

Đang chờ cập nhật

Chương 22 – 24

Đang chờ cập nhật

Chương 25 – 27

Đang chờ cập nhật

Chương 28 – 30

Đang chờ cập nhật