Huỳnh Ngọc Chiến
Huỳnh Ngọc Chiến

Nhà nghiên cứu, biên khảo – Huỳnh Ngọc Chiến

 • Tên thật: Huỳnh Ngọc Chiến
 • Các bút hiệu khác : Hoàng Ngọc, Liêu Hân
 • Quê quán: Quảng Nam, hiện sống tại TPHCM.
 • Thạc sĩ Công nghê Thông tin
 • Sinh sống bằng các nghề viết sách, dạy học, dịch thuật

Tác phẩm đã xuất bản:

 1. Lý Hạ, quỷ tài – quỷ thi, NXB Trẻ, 2001.
 2. Lịch vạn niên phổ thông (Đối chiếu lịch pháp Đông Tây), NXB Văn hóa Dân Tộc, 2002.
 3. Lai rai chén rượu giang hồ (Tiểu luận về Kim Dung), NXB Văn Học, 2002; tái bản lần 1, NXB Văn Nghệ TPHCM, 2006; tái bản lần 2, NXB Trẻ, 2015; tái bản lần 3, 2020 ).
 4. U mộng ảnh 幽 夢 影 (dịch) Trương Trào, NXB Văn hóa Thông tin TPHCM, 2007.
 5. Đạo Phật và khoa học, (dịch Buddhism and Science), P. Dahlke, NXB Phương Đông, 2009.
 6. Trúc thanh tập (Hương thiền qua tiếng trúc), tập tiểu luận về Phật giáo, NXB Thời Đại, 2012.
 7. Cung Trầm, tuyển tập ca khúc, NXB Hồng Đức, 2012.
 8. Tây Tạng : Đạo sư & Huyễn thuật (dịch Mystiques et Magiciens du Tibet, Alexandra David-Neel), NXB Tôn giáo, 2012.
 9. Chu Dịch thiền giải 周 易 禪 解 (dịch), Trí Húc Đại sư, NXB Hồng Đức, 2012.
 10. Tánh Không : Cốt tủy của triết học Phật giáo, (dịch The Central Philosophy of Buddism, T.V.Murti) NXB Hồng Đức, 2013.
 11. Di sản Phương Đông (dịch Our Oriental Heritage, Will Durant). NXB Hồng Đức, 2014.
 12. Tinh hoa triết học Vedanta (dịch The Yogas & Other Works, Vivekananda), NXB Hồng Đức, 2016
 13. Phản triết học nhập môn (dịch Gen Kida), NXB Hồng Đức, 2020
 14. Triết học Trung Quốc thời Tiên Tần (dịch Trung Quốc Triết Học Sử Tân biên, tập thượng, Phùng Hữu Lan) NXB Hồng Đức, 2020.
 15. Rong chơi cùng U Mộng Ảnh, NXB Hồng Đức, 2020.
 16. Diệu nghĩa Kinh Lăng Già (dịch Studies in Lankavatara Sutra, Suzuki), NXB Hồng Đức, 2020.

Cùng một số tác phẩm và dịch phẩm khác