Huỳnh Ngọc Chiến
Huỳnh Ngọc Chiến

Ngồi lại với nhau

Bản hợp ca “Ngồi lại với nhau” trong đêm nhạc Cung Trầm của Huỳnh Ngọc Chiến

Thảo luận