Huỳnh Ngọc Chiến
Huỳnh Ngọc Chiến

Hằng xưa

Thôi cũng đành như mây trôi

Em xa ta tình quá ngậm ngùi

Đôi môi nào biệt ly còn vương nét thương đau

Một cũng đành thôi

Hồn ta đó một vườn khói…….

……

Thảo luận