Huỳnh Ngọc Chiến
Huỳnh Ngọc Chiến

Đùa cùng Ngô Tiến Nhân

Sau khi dịch xong bộ Studies in Laṅkāvatāra của đại sư Suzuki, tôi có gởi bản thảo cho hai người quen đang nghiên cứu kinh Lăng Già là anh Đỗ Hồng Ngọc và Ngô Tiến Nhân. Vì trong lời tựa, tôi có liên hệ cách đọc kinh Lăng Già với cách Bùi Giáng đọc Kiều, nên gởi đùa thêm mấy câu thơ :


Tại hạ nhân chút cơ duyên,
Liều đem chữ nghĩa làm phiền biển dâu,
Không lường hết cõi cao sâu,
Đọc kinh như thể đọc câu thơ Kiều.
Đem vô chiêu thắng hữu chiêu

Ngô Tiến Nhân họa lại ngay :

Truyện Kiều luận chuyện biển dâu,
Lăng Già thiền luận tuyệt sâu cõi người
Ngọc Chiến quả thật tay chơi!

2
Thảo luận

Trần Thị mộc Lan

E muốn nhìn thấy a vui cười bên cây đàn như những lần gặp gỡ…