Huỳnh Ngọc Chiến
Huỳnh Ngọc Chiến

Đêm trăng khơi

Hình ảnh vầng trăng trong cõi đường thi mênh mông sương khói bỗng gợi lên niềm thông lụy của bọn tài hoa suốt vòm trời kim cổ

Đêm nay trong tiếng đàn trăng ru ánh vàng cho tơ lòng đau khúc Thương Lang

Nhớ Tương Như xưa phượng bay theo bóng chim hoàng đường xa mê mãi quên về cố hương

……..

Thảo luận