LỜI CUỐI

Bận tâm chi chuyện hợp tan Sinh là nắng gió, tử ngàn hoa bay Đến như hoa thắm bên này Đi thành hương ngát tháng ngày bên kia Một làn sương mỏng cách chia Đến hôm nay đúng 8 tháng trời kể từ ngày tôi phát bệnh. (Tôi phát hiện mình bị K thực quản … Đọc tiếp LỜI CUỐI